Ing. Miloš Krump: Hydrochorie
Hydrochorie je způsob rozšiřování diaspor vodou v podobě srážek, závlah, vodních toků nebo ve svažitém terénu vodní erozí. Šíření některých semen je usnadněno přítomností křídel, chmýru nebo pluch. Mezi rostliny, které se tímto způsobem šíří patří například Thlaspi arvense (penízek rolní), Trapa natans (kotvice plovoucí) nebo Iris pseudocarus (kosatec žlutý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.