Ing. Miloš Krump: Zoochorie
Zoochorie je způsob rozšiřování diaspor prostřednictví živočichů. Zoochorie se dále rozděluje na epizoochorii a endozoochorii. Poměrně zvláštním případem zoochorie je tzv. myrmekochorie.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.