Ing. Miloš Krump: Epizoochorie
Epizoochorie je způsob šíření kdy dochází k uchycení a přechodnému ulpívání semen nebo plodenství na povrchu těla zvířat, na srsti nebo peří. Diaspory jsou k tomuto účelu přizpůsobeny zvláštními útvary v podobě ostnitých nebo háčkovitých útvarů. Například háčkovité ostny na nažkách Galium aparine (svízele přítuly), či háčkovitě zahnuté hroty na kulovitém plodenství rodu Arctium (lopuch), nebo pomocí osténkatých tvrdek u Cynoglossum officinale (užanky lékařské). Do epizoochorie lze zařadit také ornitochorii.
Galium aparine - svízel přítula

Galium aparine - svízel přítula

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.