Ing. Miloš Krump: Ornitochorie
Ornitochorie je rozšiřování diaspor pomocí ptáků, kteří roznášejí nejen suchozemské diaspory, ale také diaspory vodních rostlin. Příkladem mohou být plody Nymphaea (leknínu), které roznáší na nohách vodní nebo brodiví ptáci. Vrabec polní se živí například nažkami merlíků (Chenopodium) nebo kopřiv (Urtica).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.