Ing. Miloš Krump: Speirochorie
Speirochorie je způsob zavlékání a šíření diaspor pomocí osiv. Tímto způsobem se šíří například skupina plevelů, které doprovázejí určitou plodinu. V případě obilnin se jedná např. o Papaver rhoeas (mák vlčí), Centaurea cyanus (chrpa modrák) nebo Agrostemma githago (koukol polní), který je však v současné době na ústupu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.