Ing. Miloš Krump: Agestochorie
Agestochorie je způsob šíření diaspor pomocí prostřednictvím dopravy zboží, zvířat či osob. Železniční, vodní nebo silniční doprava představuje poměrně významný faktor pro šíření rostlin. Výsledkem je pak zavlečení nepůvodního druhu na území republiky a jejich zvýšený výskyt např. na nádražích, v přístavech či překladištích.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.