Ing. Miloš Krump: Ergaziochorie
Ergaziochorie je způsob přemisťování semen a plodů pomocí zemědělského nářadí a zemědělských strojů používaných při obdělávání půdy nebo při manipulaci s rostlinami. Semana případně plody se často uchycují v zemině na strojích či nářadí a odtud jsou poté rozvlékány z jednoho pozemku na jiný.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.