Ing. Miloš Krump: Rypochorie
Rypochorie je šíření diaspor při odstraňování či vyvážení různých odpadů ze zahrad, čistících stanic skládek nebo při přemisťování zeminy např. při výstavbě silnic či různých staveb.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.