Ing. Miloš Krump: Zoogamie
Zoogamie nebo-li zvěřosprašnost či zvěrosnubnost je přenos pylu pomocí živočichů. Zoogamie se dále rozděluje na entomogamii, ornitogamii a chiropterogamii.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.