Ing. Miloš Krump: Anemogamie
Anemogamie nebo též i anemofilie je způsob přenosu pylu vzdušnými proudy. Mezi anemogamní krytosemenné rostliny patří např. zástupci z čeledi Poaceae (lipnicovité), Juncaceae (sítinovité), dál sem lze zařadit rod Betula (bříza), Corylus (líska), Humulus (chmel) nebo Cannabis (konopí).
Betula pendula - bříza bělokorá

Betula pendula - bříza bělokorá


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.