Ing. Miloš Krump: Fytoindikátor
Fytoindikátorem je druh nebo společenstvo se známou tolerancí k určitému ekologickému faktoru. Příkladem může být například mapování znečištění ovzduší podle výskytu nekróz u Hypericum perforatum (třezalky tečkované).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.