Ing. Miloš Krump: Fytocenóza
Fytocenózou se označuje soubor jedinců a populací rostlin rostoucích na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím. Fytocenózu lze rozdělit na monocenózu a polycenózu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.