Ing. Miloš Krump: Monocenóza
Monocenózou označujeme společenstvo, které je tvořeno pouze jedinci jedné populace. Příkladem může být monokuktura obilnin, nebo smrková monokultura.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.