Ing. Miloš Krump: Fenologie
Fenologie se zabývá hodnocením délky trvání jednotlivých fenofází rostlin ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Určuje tedy počátek a konec fenologických fází.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.