Ing. Miloš Krump: Biogeocenóza
Biogeocenóza nebo též ekosystém tvoří soubor živé hmoty v určitém ohraničeném prostoru neživého prostředí. Termín ekosystém zavedl v roce 1935 britský botanik A. G. Tansley.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.