Ing. Miloš Krump: Černýš rolní - Melampyrum arvense
Melampyrum arvense je asi 10 až 30 cm vysoká rostlina z čeledi Scrophulariaceae s čárkovitě kopinatými listy, které jsou v dolní části celokrajné, a v horní zubaté. Listeny mají purpurovou barvu, zřídka mohou být i žlutozelené s osinkatými zuby ve spodní části. Květy se objevují od konce jara do léta a vyrůstají v kuželovitém nebo válcovém klasu s asi 2,5 cm dlouhou korunou, která je bělavá až žlutá, pysky a část korunní trubky jsou zbarveny do purpurové barvy.
Černýš rolní osidluje zejména okraje cest, výslunná křovinatá místa, rovněž se této rostlině daří na vápnitých stanovištích.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Černýš rolní (Melampyrum arvense)
Černýš rolní (Melampyrum arvense)
cz
Černýš rolní (Melampyrum arvense)
Černýš rolní (Melampyrum arvense)