Ing. Miloš Krump: Černýš hřebenitý - Melampyrum cristatum
Melampyrum cristatum je 15 až 30 cm vysoká rostlina z čeledi Scrophulariaceae, která se vyznačuje s doširoka roztaženými větvemi. Listy jsou čárkovitě kopinaté, celokrajné, přisedlé, nejsvrchnější jsou pak na bázi zubaté. Listeny jsou na rozdíl od Melampyrum arvense ve 4 řadách a prohnuté podle střední žilky. Květy černýše hřebenitého se vytvářejí od konce jara do podzimu a jsou dvoupyské, skládající tzv. čtyřhranný klas, zbarvené do žluté a purpurové barvy.
Melampyrum cristatum osidluje např. lesní lemy, louky či křoviny.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Černýš hřebenitý (Melapmyrum cristatum)
Černýš hřebenitý (Melapmyrum cristatum)