Ing. Miloš Krump: Pesticidy
Pesticidy jsou chemické látky, které se používají v ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Pesticidy se rozděluji podle cílových organismů na fytocidy, fungicidy, zoocidy a baktericidy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.