Ing. Miloš Krump: Arboricidy
Arboricidy jsou chemické přípravky určení k hubení dřevin, čili stromů a keřů. Mezi arboricidy patří např. Garlon 4 EC.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.