Ing. Miloš Krump: Invazní rostlina
Invazní rostlina je taková rostlina, která se činností člověka dostane z místa svého původního areálu do oblasti, kde se před tím nevyskytovala.
Mezi invazní rostliny patří např. Robinia pseudoacacia (trnovník akát), Pinus strobus (borovice vejmutovka), Acer negundo (Javor jasanolistý), Mahonia aquifolium (mahonie cesmínolistá), Ambrosia arthemisifolia (ambrózie peřenolistá), Nicandra physaloides (lilích mochyňovitý), Oxalis coniculatá (šťavel růžkatý) nebo Cynodon dactylon (troskut prstnatý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.