Ing. Miloš Krump: Expanzivní rostlina
Expanzivní rostlina je taková rostlina, která je v dané oblasti geograficky původní, ale v poslední době se velice zřetelně rozšiřuje. Mezi expanzivní rostliny patří např. Calamagrostis epigeios (třtina křovištní), Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl) nebo Heracleum mantegazzianum (bolševník velkolepý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.