Ing. Miloš Krump: Asteraceae - hvězdnicovité
Do čeledi Asteraceae patří jednoleté, dvouleté a vytrvalé byliny, v tropech i dřeviny a sukulenty. Listy mají jednoduché i dělené, střídavé a bezpalistnaté. V úboru jsou nejčastěji buď všechny květy trubkovité a oboupohlavné nebo jsou trubkovité a jenom v terči oboupohlavné, zatímco na obvodu terče jsou květy souměrní a to buď jalové nebo pestíkové a tvoří tzv. radius, nebo-li paprsek. Koruny trubkovitých terčových květů mají žlutou barvu, zatímco koruny obvodových květy jsou složené z různých barev. Můžeme se však setkat i s jiným složením úborů. Lůžko úboru může být buď lysé nebo pokryté listeny. Rozšíření této čeledi je kosmopolitní, velmi hojné jsou druhy suchomilné, dále pak stepní, vysokohorské, bažinné, zřídka vodní. Plodem je nažka, která je někdy na vrcholu někdy protažená v zobánek, nesoucí chmýr.

Do čeledi Asteraceae patří např. Helianthus annus (slunečnice roční), Taraxacum officinale (pampeliška lékařská), Cirsium arvense (pcháč rolní), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Aster amellus (hvězdnice chlumní), Silybum marianum (ostropestřec mariánský), Carlina vulgaris (Pupava obecná), Senecio vulgaris (starček obecný), Arnica montana (prha arnika), Tussilago tartara (podběl lékařský), Chrysanthemum (chryzantéma), Achillea millefolium (řebříček obecný), Tagetes (aksamitník), Gnaphalium sylvatica (protež lesní), Callistephus chinensis (astra činská), Solidago virgaurea (zlatobýl obecný), Liatris spicata (šuškarda klasnatá), Echinops sphaerocephalus (bělotrn kulatohlavý) nebo Arctium tomentosum (lopuch plstnatý).
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Bellis perennis - sedmikráska chudobka

Bellis perennis - sedmikráska chudobka

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.