Ing. Miloš Krump: Rubiaceae - mořenovité
Do čeledi Rubiaceae patří jednoleté nebo vytrvalé byliny, v tropech pak keře, stromy, liány a epifyty. Listy jsou vstřícné, křižmostojné, jednoduché, celokrajné a jsou opatřené palisty. Palisty jsou někdy pomnožené do velikosti a tvaru asimilačních orgánů. Květy vyrůstají ve vrcholičnatých květenstvích a jsou buď čtyřčetné nebo pětičetné. Plodem jsou dvounažky u druhů, které rostou v tropech pak plodem jsou peckovice.Většina druhů roste v tropických oblastech.

Do čeledi Rubiaceae lze zařadit např. Galium aparine (svízel přítula), Rubia tinctorum (mořena barvířská), Coffea arabica (kávovník arabský), Ixora (pobyška) nebo Cinchona (chinovník).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.