Ing. Miloš Krump: Primulaceae - prvosenkovité
Do čeledi Primulaceae patří převážně vytrvalé, vzácně pak jednoleté byliny s oddenky, zřídka pak s hlízami. Listy jsou střídavé, vstřícné i přeslenité, zpravidla jednoduché, vzácně pak i zpeřené. Květy mohou být jednotlivé nebo v hroznovitých květenstvích. U některých druhů je značný květní dimorfismus, který je podmíněný různočnělečností. Různočnělečnost (heterostylie) spočívá v různé délce čnělky, dále výšce postavení tyčinek, velikostí pylových zrn nebo délce bliznových papil. Některé rostliny obsahují glykosidy a saponiny. Plodem je tobolka. Prvosenkovité jsou rozšířeny skoro po celé zeměkouli, největší podíl je zastoupen v mírném pásu severní polokoule.

Do čeledi prvosenkovitých patří např. Primula veris (prvosenka jarní), Primula vulgaris (prvosenka bezlodyžná), Cyclamen purpurascens (brambořík nachový), Lysimachia nummularia (vrbina penízková), Soldanella montana (dřípatka horská), Anagallis arvensis (drchnička rolní).
Primula veris - prvosenka jarní

Primula veris - prvosenka jarní

Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná

Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná

Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná

Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná

Cyclamen purpurascens - brambořík nachový

Cyclamen purpurascens - brambořík nachový

Lysimachia nummularia - vrbina penízková

Lysimachia nummularia - vrbina penízková

Anagallis arvensis - drchnička rolní

Anagallis arvensis - drchnička rolní


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR