Ing. Miloš Krump: Čirok cukrový - Sorghum vulgare convar. saccharatum
Synonyma: Sorghum bicolor

Sorghum saccharatum je asi 2 až 5 m vysoká jednoletá, teplomilná rostlina z čeledi Poaceae, s bohatě rozvětveným hluboko kořenícím kořenovým systémem, která tvoří stébla vyplněná dření. Stébla jsou rozdělena kolénky na články. Čepel listů může být dlouhá od 40 do 100 cm a je pokryta slabou vrstvou vosku. Čirok cukrový má vzpřímenou latu, z níž vyrůstají kratší, střídavě složené postranní větévky. Zrno čiroku je ukryto v černých lesklých pluchách, v nichž zůstává i po výmlatu.

Čirok cukrový má velký význam jako krmná plodina, ale využívá se rovněž i v potravinářském průmyslu. Stébla obsahují šťávu, která je až s 18 % tvořena z nekrystalického hroznového cukru, ze kterého se vyrábějí zahuštěné sirupy, jež slouží k výrobě cukrovinek nebo se zkvašují na alkohol. Nadzemní část rostliny představuje hodnotné a chutné krmivo pro zvířata a to buď v čerstvém stavu či konzervované jako siláž.
Editoval krumpold (17.12. 2012 15:45:58)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Čirok cukrový (Sorghum vulgare convar saccharatum)
Čirok cukrový (Sorghum vulgare convar saccharatum)