Ing. Miloš Krump: Fabaceae - bobovité
U této čeledi se můžeme setkat také s označením Viciaceae (vikvovité), Papilionaceae (motýlokvěté) nebo Leguminaceae (luštinaté). Čeleď bobovité zahrnuje vytrvalé, měně často i jednoleté byliny, polokeře, keře a stromy. Mnohé ze zástupců mají ovíjivé lodyhy. Listy jsou střídavé, nejčastěji zpeřené nebo dlanitě složené, zřídka pak jednoduché, palistnaté, u některých zástupců jsou palisty přeměněny v trny, u sudozpeřených druhů bývá koncový lístek přeměněn buď v úponku nebo hrot. Květy vyrůstají obvykle v hroznovitých květenstvích, které vyrůstají v úžlabí listů, méně často pak na vrcholu lodyhy. Korunní lístky se označují jako pavéza, 2 postranní tvoří křídla a člunek vzniká srůstem dvou lístků. Plodem je jedno nebo mnohosemenný lusk, zpravidla pukající dvěma chlopněmi. Rostliny z této čeledi se rovněž vyznačují tím, že obohacují půdu o dusík, na kořenech mají hlízky se symbiotickými nitrogenními bakteriemi rodu Rhizobium. Tato čeleď je rozšířená po celém světě, v mírných pásech převládají byliny, zatímco v tropech a subtropech dřeviny.

Mezi nejznámější zástupce lze jmenovat např. Trifolium pratense (jetel luční), Trifolium hybridum (jetel zvrhlý), Trifolium campestre (jetel ladní), Glycine max (sója luštinatá), Phaseolus vulgaris (fazol obecný), Pisum sativum (hrách setý), Lens culinaris (čočka jedlá), Cicer arietinum (cizrna beranní), Arachis hypogaema (podzemnice olejná), Lupinus albus (lupina bílá), Galega officinalis (jestřabina lékařská), Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Medicago sativa (vojtěška setá), Faga vulgaris (bob obecný), Vicia sativa (vikev setá), Lathyrus sativus (hrachor setý), Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý), Sophora japonica (jerlín japonský), Wisteria sinensis (vistárie čínská), Robinia pseudacacia (trnovník akát), Ononis spinosa (jehlice trnitá), Genista tinctoria (kručinka barvířská), nebo Glycyrrhiza glabra (lékořice lysá).
Trifolium pratense - jetel luční

Trifolium pratense - jetel luční

Trifolium hybridum - jetel zvrhlý

Trifolium hybridum - jetel zvrhlý

Trifolium campestre - jetel ladní

Trifolium campestre - jetel ladní

Glycine max var lutea - sója luštinatá - plod

Glycine max var lutea - sója luštinatá - plod

Phaseolus vulgaris - fazol zahradní

Phaseolus vulgaris - fazol zahradní

Pisum sativum convar sativum - hrách setý polní

Pisum sativum convar sativum - hrách setý polní

Lens culinaris - Čočka jedlá

Lens culinaris - Čočka jedlá

Cicer arietinum - cizrna beranní - semena

Cicer arietinum - cizrna beranní - semena

Lupinus albus - lupina bílá

Lupinus albus - lupina bílá

Galega officinalis - jestřabina lékařská - květ

Galega officinalis - jestřabina lékařská - květ

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý

Anthyllis vulneraria - Úročník bolhoj

Anthyllis vulneraria - Úročník bolhoj

Medicago sativa - tolice setá

Medicago sativa - tolice setá

Wisteria sinensis - vistárie čínská

Wisteria sinensis - vistárie čínská

Ononis spinosa - jehlice trnitá - květ

Ononis spinosa - jehlice trnitá - květ

Genista tinctoria - kručinka barvířská

Genista tinctoria - kručinka barvířská

Glycyrrhiza glabra - lékořice lysá

Glycyrrhiza glabra - lékořice lysá


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR