Ing. Miloš Krump: Okopaniny
Okopaniny jsou velice produktivní plodiny, které jsou schopné poskytovat vyšší hospodářské výnosy než jiné plodiny. Význam okopanin je dán vysokými produkčními schopnostmi organických látek (např. cukru, škrobu či inzulínu), které zabezpečují jak energetickou složku výživy lidí tak velice hodnotné krmivo pro hospodářská zvířata. V poslední době mají také některé okopaniny své využití jako alternativní zdroje energie.

Z hlediska agronomického jsou okopaniny řazeny ke zlepšujícím plodinám, neboť zanechávají půdu ve velice dobrém fyzikálním stavu.

Podle užitkových částí se okopaniny rozdělují na bulevnaté a hlíznaté.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Okopaniny
Okopaniny

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Mezi hlíznaté okopaniny patří:

Čeleď: Asteraceae (hvězdnicovité)
Helianthus tuberosus (topinambur hlíznatý)
Polymnia sonchifolia (jakon)

Čeleď: Solanaceae (lilkovité)
Solanum tuberosum (brambor hlíznatý)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.