Ing. Miloš Krump: Botanická zahrada Střední odborné školy stavební a zahradnické Praha Malešice leží na východním okraji Prahy. Plocha této zahrady činí 11 ha a nachází se na jihozápadním svahu vrchu Tábor. Na tento park navazuje v těsném sousedství provozní zahrada školy, jsou pěstovány různé zahradní rostliny pro komerční použití. Celý tento objekt slouží k výukovým účelům zahradnické školy a odborné či laické veřejnosti.

Tato zahrada byla založena v roce 1991 na území historického parku, který byl založen v roce 1920 významným zahradním architektem Františkem Thomayerem. Osu parku tvoří vodní tok Malá Rokytka, na kterém je zřízen rybník, který má plochu 0,75 ha. Tento rybník tvoří významnou dominantu střední části parku. Po obou stranách potoka se nacházejí nivní louky, které přecházejí ve strmější svahy vrchu Tábor.

Pod jihozápadním svahem se nachází alpinum, které bylo rekonstruováno v roce 1994. V tomto alpinu lze nalézt např. cenné dřeviny, různé kultivary pěnišníků a vřesovištních rostlin či bohatý sortiment skalniček. Součástí tohoto alpina je umělý vodopád s jezírkem.

Ústřední dominantou zahrady je také budova novorenesančního zámečku, která byla přestavěná v roce 1920.

Ve druhé části parkuje umístěna pěstební část zahrady, ve které se pěstují a rozmnožují nejrůznější rostliny, jež slouží pro doplňování sortimentu v parku. V zadní části se nachází historický most s překrásným výhledem na údolí.

A areálu této botanické zahrady se nachází také tzv. provozní zahrada, která se zabývá pěstováním tržních rostlin. Každý rok se zde produkují letničky k výsadbám, řezané květiny či okrasné dřeviny, které se dodávají do nejrůznějších pražských velkoobchodů.

Otevírací doba:
V pracovní dny: od 7:00 do 18:00 (skleník do 16:00)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
cz
Botanická zahrada Praha Malešice
Botanická zahrada Praha Malešice
Ing. Miloš Krump: Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady byl dokončen v roce 2011, plného provozu se dočkal až v roce 2012. Z technického a technologického hlediska je tento skleník vybaven na nejmodernější úrovni. Skleník slouží především k výuce žáků školy, žáci zde mají možnost se seznámit se skleníkovou technikou a jejími možnostmi při pěstování květin.

Součástí skleníku je i veřejně přístupná expozice, která umožňuje návštěvníkům poznat nejnovější druhy pokojových a tropických rostlin.

Ve skleníku se rovněž nachází nová květinová prodejna.
Otevírací doba: Po – Pá (od 8:00 do 15:30)
Editoval krumpold (21.12. 2012 17:43:39)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
cz
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
cz
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
cz
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
cz
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Skleník botanické zahrady Praha Malešice
Ing. Miloš Krump: V areálu Střední odborné školy stavební a zahradnické Praha Malešice se nachází školní prodejna květin. V této prodejně lze za příznivé ceny nakoupit nejrůznější pokojové květiny, dále různé dekorační předměty či vázané kytice.

Adresa: Učňovská 1, Praha 9 - Malešice

Prodejní doba:
Pondělí:   9:00 – 15:00
Úterý:      8:00 – 15:00
Středa:    8:00 – 15:00
Čtvrtek:   8:00 – 15:00
Pátek:      8:00 – 14:00
(pozn. v době školních prázdnin je prodejna zavřená)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.