Ing. Miloš Krump: Dryopteridaceae - kapraďovité
Do čeledi Dryopteridaceae náleží vytrvalé oddenkaté byliny. Listy jsou stejnotvaré nebo sporofyly jsou z menší části odchylné od trofofylů. Listová žilnatina je otevřená, v dolní části řapíku jsou od dvou do osmi, někdy až osmnáct cévních svazků. Ostěry výtrusnicových kupek jsou vyvinuty jen u některých druhů. Výtrusy jsou na povrchu nepravidelně zbrázděné až ostnité. Prokel je lupenitý, zelený a má často srdčitý tvar
Tato čeleď je rozšířena po celém světě, největší zastoupení má však v horských oblastech tropického pásma.

Do této čeledi patří např. Dryopteris filix-mas (kapraď samec), Dryopteris affinis (kapraď rezavá), Polystichum polyblepharum (kapradina japonská), Gymnocarpium dryopteris (bukovník kapraďolistý) nebo Dryopteris carthusiana (kapraď osténkatá).
Dryopteris filix-mas - kapraď samec

Dryopteris filix-mas - kapraď samec

Dryopteris affinis - kapraď rezavá

Dryopteris affinis - kapraď rezavá

Polystichum polyblepharum - kapradina japonská

Polystichum polyblepharum - kapradina japonská


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.