Ing. Miloš Krump: Blechnaceae - žebrovicovité
Do čeledi Blechnaceae náleží vytrvalé byliny se šikmo vystoupavými oddenky, které jsou porostlé plevinami. Listy jsou různotvaré, rovněž výrazně se od sebe liší sporofyly a trofofyly. Listová žilnatina je otevřená, řapíky jsou složené z dvou cévních svazků. Výtrusnicové kupky jsou uspořádány souvislé podél hlavní žilky a mají rovněž ostěry. Prokel je zelený a lupenitý. Čeleď Blechnaceae má své rozšíření hlavně v tropech a subtropech na jižní polokouli.

Mezi zástupce čeledi Blechnaceae lze uvést např. Blechnum spicant (žebrovice různolistá) nebo Doodia media.
Blechnum spicant - ebrovice různolistá - neplodné listy

Blechnum spicant - ebrovice různolistá - neplodné listy

Doodia media - doodia

Doodia media - doodia


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.