Ing. Miloš Krump: Equisetaceae - přesličkovité
Do čeledi Equisetaceae náleží vytrvalé byliny s dutými článkovanými lodyhami, v uzlinách pak přeslenitě větvenými. Listy jsou dvojího typu. Zelené asimilační listy tzv. trofofyly jsou přeslenitě uspořádány, výtrusné listy tzv. sporofyly jsou zpravidla štítkovité a ze spodní části nesou výtrusnice. Na vrcholech lodyh tvoří sporofyly výtrusné klasy zvané strobily. Výtrusy jsou stejnotvaré, kulovité, zelené a jsou tvořeny 4 páskovitými okolo výtrusu spirálně stočenými hapterami. Prokel je nepravidelného tvaru, je zelený a lupenitý.
Rostliny z této čeledi rostou téměř po celém světě, nerostou jen v jižní části Ameriky, západní oblasti Afriky, Austrálie a Oceánie.

Mezi nejznámější zástupce čeledi Equisetaceae patří Equisetum arvense (přeslička rolní), Equisetum sylvaticum (přeslička lesní) či Equisetum palustre (přeslička bahenní).
Equisetum arvense - přeslička rolní

Equisetum arvense - přeslička rolní

Equisetum sylvaticum - přeslička lesní

Equisetum sylvaticum - přeslička lesní

Equisetum palustre - přeslička bahenní

Equisetum palustre - přeslička bahenní


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.