Ing. Miloš Krump: Juncaceae - sítinovité
Do čeledi Juncaceae náleží jednoleté nebo vytrvalé byliny trávovitého vzhledu s přímou a stéblovitou lodyhou. Listy jsou střídavé, úzké, dlouhé, žlábkovité až ploché.
U některých zástupců mohou jsou někdy redukovány v šupiny. Květy jsou drobné, pravidelné, oboupohlavné a vyrůstají ve vrcholičnatém květenství.
Tato čeleď má své rozšíření hlavně v mírných a studených pásech na severní polokouli.

Mezi zástupce této čeledi lze jmenovat např. Juncus effusus (sítina rozkladitá), Juncus conglomeratus (sítina klubkatá), Luzula nivea (bika sněžná) či Luzula campestris (bika ladní).
Juncus effusus - sítina rozkladitá

Juncus effusus - sítina rozkladitá

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá

Luzula nivea - bika sněžná

Luzula nivea - bika sněžná

Luzula campestris - bika ladní

Luzula campestris - bika ladní


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.