Ing. Miloš Krump: Cyperaceae - šáchorovité
Do čeledi Cyperaceae patří jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny s přímou trojhrannou lodyhou a čárkovitými, trávovitými listy. Někdy mohou být listy redukovány v tzv. pochvy. Květy jsou větrosnubné, oboupohlavné nebo jednopohlavné, drobné a nenápadné. Plodem je nažka, která může být někdy uzavřena do měchýřkovitě srostlých listenů.
Čeleď Cyperaceae má své rozšíření hlavně v mírných a chladných podnebných pásmech.

Mezi nevýznamnější zástupce lze uvést např. Eriophorum vaginatum (suchopýr pochvatý), Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý), Scirpus sylvaticus (skřípina lesní), Carex flava (ostřice rusá), Carex hirta (ostřice srstnatá), Carex humulis (ostřice nízká), Carex bohemica (ostřice šáchorovitá), Cyperus papyrus (šáchor papyrusový), Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní) nebo Eleocharis palustris (bahnička mokřadní).
Eriophorum vaginatum - suchopýr pochvatý

Eriophorum vaginatum - suchopýr pochvatý

Eriophorum angustifolium - suchopýr úzkolistý

Eriophorum angustifolium - suchopýr úzkolistý

Scirpus sylvaticus - skřípina lesní

Scirpus sylvaticus - skřípina lesní

Carex flava - ostřice rusá

Carex flava - ostřice rusá

Carex bohemica - ostřice šáchorovitá

Carex bohemica - ostřice šáchorovitá

Cyperus papyrus - áchor papírodárný

Cyperus papyrus - áchor papírodárný

Bolboschoenus planiculmis - kamyšník polní

Bolboschoenus planiculmis - kamyšník polní

Eleocharis palustris - bahnička mokřadní

Eleocharis palustris - bahnička mokřadní


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.