Ing. Miloš Krump: Technické plodiny
Technické plodiny jsou takové rostliny, které se pěstují pro jiné účely než pro získání krmiv či potravin. Mezi technické plodiny patří přadné rostliny a siličnaté rostliny..

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Technické plodiny
Technické plodiny

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Len setý - semena (Linum usitatissimum)
Len setý - semena (Linum usitatissimum)
Ing. Miloš Krump: Siličnaté rostliny
Siličnaté rostliny jsou rostliny, jejichž společným znakem je obsah silic. Silice se vyznačují charakteristickou vůní a mohou být rovněž doprovázeny dalšími specifickými látkami. Siličnaté rostliny se využívají v průmyslu  potravinářském, kosmetickém nebo farmaceutickém.

Mezi siličnaté rostliny patří:

Čeleď: Apiaceae (miříkovité)
Carum carvi (kmín kořenný)
Coriandrum sativum (koriandr setý)
Foeniculum vulgare (fenykl obecný)
Pimpinella anisum (anýz vonný)

Čeleď: Cannabaceae (konopovité)
Humulus lupulus (chmel otáčivý)

Čeleď: Solanaceae (lilkovité)
Nicotiana tabacum (tabák virginský)
Editoval krumpold (30.01. 2016 13:02:45)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.