Ing. Miloš Krump: Orchidaceae - vstavačovité
Do čeledi Orchidaceae patří vytrvalé byliny s podzemními hlízovitými kořeny nebo oddenky. Rostliny z této čeledi jsou většinou fakultativně saprofytické, to znamená, že žijí autotrofně a příležitostně se přiživují saprofyticky. Lodyha je vzpřímená, listnatá nebo šupinovitá, u epifytních zástupců šplhavá a někdy i s adventivními kořeny. Listy jsou zpravidla střídavé, celokrajné, nedělené se souběžnou, někdy i vzácně se síťnatou žilnatinou. Květy vyrůstají v úžlabí listů a jsou souměrné a oboupohlavné. Květenství jsou nejčastěji hroznovité. Plodem je tobolka, která obsahuje velice mnoho drobných a lehkých semen .
Tato čeleď má největší rozšíření hlavně v tropických oblastech.

Mezi nejvýznamnější zástupce čeledi Orchidaceae patří např. Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček), Platanthera bifolia (vemeník dvoulistý), Orchis purpurea (vstavač nachový), Coelogyne (dutojazýček), Miltonia (miltonie), Phragmipedium longifolium, Dendrobium, Cattleya, Vanda, Paphiopedilum (střevíčkovec), Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) nebo Vanilla planifolia (vanilka pravá).
Coelogyne swaniana - dutojazýček

Coelogyne swaniana - dutojazýček

Miltonia - miltonie - květ

Miltonia - miltonie - květ

Phragmipedium longifolium - phragmipedium

Phragmipedium longifolium - phragmipedium

Dendrobium harveyanum - dendrobium

Dendrobium harveyanum - dendrobium

Vanda - vanda

Vanda - vanda

Dactylorhiza majalis - prstnatec májový

Dactylorhiza majalis - prstnatec májový


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.