Ing. Miloš Krump: Organologie
Organologie je vědní obor, který se zabývá rostlinnými orgány. Orgánem se rozumí část těla rostlin, která tvoří samostatný celek a vykonává specifické fyziologické funkce. U cévnatých rostlin se rozlišují orgány vegetativní a generativní. Mezi vegetativní orgány patří kořen, stonek a list, vegetativní orgány tvoří květ, plod a semeno.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.