Ing. Miloš Krump: Základní funkce kořene
- upevňovací (upevňuje rostlinu v půdě)
- absorpční (přijímá vodu a roztoky minerálních látek z půdy a dále jej rozvádí do nadzemních rostlinných orgánů)
- syntetická (produkuje řadu významných látek, např. aminokyseliny, alkaloidy nebo růstové regulátory)
- zásobní (shromažďování a ukládání zásobních látek)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.