Ing. Miloš Krump: Lemnaceae - okřehkovité
Tato čeleď zahrnuje extrémně redukované vodní drobné byliny, které jsou tvořeny malým lístkem, což je pravděpodobně metamorfovaný jediný článek stonku, který nese někdy dvě nepatrné šupinky. Na bázi listového článku se nachází malý toulec s jedním až třemi kvítky, samčí květy mají pouze jednu tyčinku, samičí pouze jeden pestík. Plodem je nepukavý měchýřek. Zástupci z čeledi Lemnaceae se rozmnožují vegetativně a na hladině vytvářejí souvislé porosty. Tato čeleď je rozšířena po celém světě.

Mezi základní zástupce z této čeledi patří Lemna minor (okřehek menší), Spirodella polyrhiza (závitka mnohokořenná) a Wolffia arrhiza (drobnička bezkořenná).
Lemna minor - okřehek menší

Lemna minor - okřehek menší

Wolffia arrhiza - drobnička bezkořenná

Wolffia arrhiza - drobnička bezkořenná


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.