Ing. Miloš Krump: Euphorbiaceae - pryšcovité
Do čeledi Euphorbiaceae náleží jednoleté a vytrvalé byliny, dále polokeře, keře a stromy různého habitu či některé sukulenty. Lodyha je přímá, plazivá, jednoduchá až větvená. Listy jsou střídavé, celistvé, dlanitě členěné, řapíkaté nebo přisedlé. V pletivech se vyskytují nečlánkované mléčnice, které obsahují latex bohatý kaučukem, u některých druhů jsou zastoupeny i alkaloidy, pryskyřice nebo kyanogenní glykosidy. Květenství je složené, vrcholičnaté a je tvořeno jedním samičím, dlouze stopkatým středním květem a pěti vijany samčích květů s článkovanými tyčinkami. Květy jsou jednodomé nebo dvoudomé a jednopohlavné. Plodem je tobolka, která obsahuje zpravidla jedno semeno v každém pouzdru.
Zástupci z této čeledi jsou nejvíce rozšířeny v oblastech tropů a subtropů.

Do čeledi Euphorbiaceae patří např. Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka), Euphorbia helioscopia (pryšec kolovratec), Mercurialis annua (bažanka roční), Poinsettia pulcherrima (vánoční hvězda), Ricinus communis (skočec obecný), Hevea brasiliensis (kaučukovník brazilský), Codiaeum variegatum (kroton), Acalypha (palnice) nebo Jatropha (dávivec).
Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka

Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec

Euphorbia helioscopia - pryšec kolovratec

Mercurialis annua - bažanka roční

Mercurialis annua - bažanka roční

Ricinus communis - skočec obecný

Ricinus communis - skočec obecný

Acalypha hispaniolae - akalyfa - kočičí ocásek

Acalypha hispaniolae - akalyfa - kočičí ocásek

Jatropha integerrima - dávivec - květ

Jatropha integerrima - dávivec - květ


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.