Ing. Miloš Krump: Endomykorhizní symbióza
Endomykorhizní symbióza je typ mykorhizní symbiózy, při němž symbiotická houba proniká do vnitřního prostoru buněk hostitele.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.