cz
Jedle řecká (Abies cephalonica)
Jedle řecká (Abies cephalonica)
cz
Jedle řecká (Abies cephalonica)
Jedle řecká (Abies cephalonica)
cz
Jedle řecká - jehlice (Abies cephalonica)
Jedle řecká - jehlice (Abies cephalonica)
cz
Jedle řecká - jehlice (Abies cephalonica)
Jedle řecká - jehlice (Abies cephalonica)
Ing. Miloš Krump: Jedle řecká - Abies cephalonica
Abies cephalonica je 20 až 35 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae.
Kůra je poměrně dlouho hladká, šedá až šedohnědá.
Jehlice jsou tuhé a ostře špičaté, na horní straně větviček nápadně kartáčovitě odstávají. Pupeny jsou pryskyřičnaté.
Šišky dosahují velikosti 12 až 20 cm a vyznačují se hnědou barvou se silně pryskyřičnatými podpůrnými šupinami.

Abies cephalonica pochází z Řecka. Je odolnější vůči suchu než ostatní jedle, v zimě však trpí extrémními zimními teplotami a pozdními mrazy. Je tedy vhodná pro nižší polohy.  V našich podmínkách se využívá pouze jako okrasná dřevina.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.