Ing. Miloš Krump: Funkce stonku
Základní funkcí stonku je umožnění spojení mezi listy a kořeny, dále sem patří transport látek z kořenů do listů a asimilátů z listů do míst spotřeby. Stonek také uplatňuje funkce zásobní a pokud je ve stoncích pod epidermis chlorenchym tak má také  asimilační funkci.
Stonek rovněž umožňuje účelné rozmístění a nejvýhodnější postavení listů a květů pro maximální využití světla. Později má také význam k rozšiřování semen a plodů.
Saccharum officinarum - třtina cukrová

Saccharum officinarum - třtina cukrová


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.