Ing. Miloš Krump: Větvení stonku
Větvení stonku představuje specifickou formu jeho růstu, při kterém dochází ke zvětšování jeho povrchu, k tvorbě a vyrůstání většího množství listů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Větvení vidličnaté (hemiblastické) je vývojově starší typ větvení, který je typický pro rostliny bezcévné jako jsou např. řasy a játrovky a pro výtrusné rostliny, mezi které patří např. plavuně nebo vranečky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Větvení postranní (holoblastické) je vývojově odvozenější a vyskytuje se u vývojově mladších semenných rostlin. Větvení holoblastické se ještě dále dělí na větvení monopodiální a sympodiální.

Monopodiální větvení
Při monopodiálním větvení dominuje hlavní stonek a boční větve je nepřerůstají. Toto větvení je typické např. u Picea abies, Fraxinus excelsior či Quercus robur.

Sympodiální větvení
Při sympodiálním větvení postranní větve přerůstají nebo zatlačují hlavní stonek, který pak ukončuje svůj růst. Sympodiální větvení lze spatřit např. u Vitis vinifera, Tillia cordata, Betula pendula nebo Parthenocissus quinquefolia.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.