Ing. Miloš Krump: Metamorfózy stonku
Mezi základní metamorfózy stonku patří:
-    oddenky jsou podzemní části stonku, základní funkce oddenku spočívají v přetrvávání nepříznivých ročních období v ukládání zásobních látek a zajištění vegetativního rozmnožování (oddenky se vyskytují např. u Plantago major, Paris quadrifolia, Convallaria majalis nebo Anemone nemorosa)
-    podzemní hlízy se vyskytují např. u Solanum tuberosum nebo Helianthus tuberosus
-    hypokotylové hlízy lze najít např. u Raphanus sativus var. radicula, Cyclamen persicum nebo Corydalis lutea
-    bazální hlízy jsou typické ztluštěním báze nadzemní lodyhy, typické pro Crocus sativus, Colchicum autumnale či Ranunculus bulbosus
-    nadzemní osní hlízy se vytvářejí hlavně u tropických zástupců  z čeledi Orchidaceae
-    stonkové úponky vznikají přeměnou stonků některých rostlin, např. u Passiflora racemosa nebo Vitis vinifera
-    mezi kořenem a stonkem se vytváří tzv. kaudex, což je nadzemní nebo podzemní ztloustlá báze stonku s nahloučenými uzlinami s množstvím pupenů, kaudex lze spatřit u zástupců z čeledi Fabaceae, Asteraceae nebo Apiaceae
-    fylokládia, které svým tvarem připomínají spíše listy, fylokládia lze spatřit u Asparagus officinalis nebo u Ruscus acoleatus
-    kladodia zase připomínají spíše do plochy rozšířený zelený stonek, pro příklad lze uvést Colletia spinosissima
-    asimilační stonek lze spatřit u Spartium junceum či Cytisus scoparius
-    brachyblasty což jsou zkrácené postranní větve, mohou být jednoduché nebo rozvětvené
       •    jednoduché mají např. Crataegus laevigata nebo Prunus spinosa
       •    rozvětvené lze spatřit u Gleditschia triacanthos
-    výběžky či tzv. stolony, jsou takové části stonku, které mají prodloužená internodia a slouží převážně k vegetativnímu rozmnožování, stolony lze rozdělit na nadzemní a podzemní
       •    nadzemní stolony má např. Fragaria vesca či Ajuga reptans
       •    podzemní stolony se vyskytují např. u Elytrigia repens
-    cibule, což jsou zdužnatělé orgány nejen listového ale i stonkového původu, typickým příkladem je Allium cepa, složenou cibuli má např. Allium sativum
-    přeměnou adventivních pupenů vznikají tzv. pacibulky, které slouží k vegetativnímu rozmnožování, pacibulky lze spatřit např. u Lilium bulbiferum
Allium cepa - cibule kuchyňská

Allium cepa - cibule kuchyňská


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.