Ing. Miloš Krump: Funkce listů
Mezi základní funkce listu patří fotosyntéza, transpirace a výměna vzduchu mezi rostlinou a prostředím. Opadem listů se rovněž rostlina chrání před nadměrným výparem vody v zimě, kdy by nebyla schopna ztráty doplňovat a uschla by. Jehličnany jsou tomuto uzpůsobeny především jehlicovitými nebo šupinovitými listy a průduchy umístěnými pod pokožkou.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.