Ing. Miloš Krump: Velikost listů
Velikost listů je značně rozdílná. U některých palem z rodu Raphia dosahují listy velikosti až 20 m. Zvláštní a velké listy jsou typické např. pro Victoria regia, kde průměr čepele dosahuje až 2 m a obvod listu až 6 m, tyto listy dokáží unést až 50 kg. Jiným příkladem může být Dracontium giga jehož řapíky dosahují délky až 3 m.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.