Ing. Miloš Krump: Palisty - stipualae
Palisty představují párové výrůstky na bázi listové čepele a řapíku. U některých rostlin nejsou palisty vůbec vyvinuty nebo záhy opadávají.

Palisty lze rozdělit na:
-    opadavé (Prunus avium)
-    prchavé, jež opadávají hned při vzniku (Carpinus betulus)
-    vytrvávající se dále dělí na šupinovité, blanité, zelené a asimilující (Salix aurita)
-    postranní, které se vyskytují u většiny rostlin
-    vmezeřené, jež svým tvarem a velikostí připomínají list (Galium aparine)
-    úžlabní vyrůstají mezi stonkem a řapíkem (Pisum sativum)

Z palistů mohou vznikat i jiné specifické útvary jako je např. botka, což je blanitý límečkovitý útvar, který zcela objímá stonek nad uzlinou.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.