Ing. Miloš Krump: Listová pochva - vagina
Listová pochva vzniká nadměrným vývinem báze listu. Mezi mohutně vyvinuté listové pochvy patří např. zástupci z čeledi Apiaceae.

Podle tvaru může být listová pochva:
-    srostlá
-    otevřená
-    přitisklá
-    nadmutá

U čeledi Poaceae je někdy listová pochva na horním konci rozšířená ve dvě postranní ouška, jež mohou objímat stéblo. Na rozhraní listové čepele a pochvy se může taky vyskytovat blanitý jazýček. Přítomnost a tvar jazýčku a oušek je velice důležitým rozpoznávacím znakem při určování trav ve sterilním stavu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Rozpoznávací znaky mezi tvarem a velikostí oušek a jazýčků u obilovin

Pšenice má malá ochmýřená ouška a krátký, na okraji vroubkovaný jazýček.
Žito má malá, ale neochmýřená ouška a krátký, na okraji pilovitý jazýček.
Ječmen má krátký a úzký jazýček a velká, překřížená ouška.
Oves má velký, na okraji zubatý jazýček a je bez oušek.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.