Ing. Miloš Krump: Žilnatina listů - venatio
Listová žilnatina označuje soubor cévních svazků listové čepele.

Podle větvení a průběhu žilek se rozlišuje žilnatina:
-    vidličnatá (Ginkgo biloba)
-    rovnoběžná (typická pro zástupce z čeledi Poaceae)
-    souběžná (Convallaria majalis)
-    zpeřená (Fagus sylvatica, Carpinus betulus)
-    dlanitá (Acer platanoides, Platanus occidentalis)
-    znožená (Helleborus niger)
-    síťnatá (Saponaria officinalis)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.