Ing. Miloš Krump: Postavení listů na stonku - fylotaxie
Listy vyrůstají na stonku v určitém uspořádání, které jsou typické pro daný rostlinný druh.

Postavení listu na stonku se rozlišuje:[/sb]
-    nepravidelné, které patří mezi vývojově původní (Lycopodium sp.)
-    střídavé postavení listů je nejrozšířenějším typem uspořádání na stonku (Anchusa officinalis)
-    vstřícné je odvozené od střídavého postavení, kdy došlo k potlačení jednoho ze dvou sousedních internodií (typické např. u čeledi Lamiaceae či Caryophyllaceae)
-    přeslenité vzniká v době, kdy vyrůstají více jak dva listy v jedné uzlině (např. Equisetum arvense)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.